header
sloeng
Izobrazba: Delo: Za podrobnejši (uraden) življenjepis me kontaktirajte.

© Blaž Lampreht

The clock on the VCR was blinking 12:00, so I figured what any reasonable person would have. That time has stopped for everyone but me !!